Hlavní obsah

vysílání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (přenos signálu ap.) émission f, diffusion f, retransmission fvysílání ze záznamuémission en différéživé vysíláníémission en directtelevizní vysíláníémission télévisée/de télévision
  2. (televizní pořad ap.) émission f, programme m
  3. (energie, záření ap.) émission f

Vyskytuje se v

opakovaně: opakovaně vysílat rozhlasovou relacirediffuser

záznam: vysílání ze záznamuémission rediffusée/en différé

živě: vysílat živědiffuser en direct

živý: tech. živé vysíláníretransmission en direct

morseovka: vysílat co morseovkouémettre qqch en morse

différé: vysílání ze záznamuémission en différé

différer: vysílání ze záznamuémission en diffusion différée

télé-: televizní vysílánítélédiffusion

vysílání: vysílání ze záznamuémission en différé