Hlavní obsah

impôt [ε̃po]

Podstatné jméno mužské

  • daňdéclaration d'impôtsdaňové přiznáníbase de l'impôtdaňový základ

Vyskytuje se v

direct: přímá daňimpôt direct

foncier: pozemková daňimpôt foncier, taxe foncière

assiette: daňový základassiette d'un impôt

liquidation: vyměření daně, daňový výměrliquidation de l'impôt

soumettre: příjem podléhající dani, zdaněný příjemrevenu soumis à l'impôt

lourd: tíživé danělourds impôts

daň: přímá daňimpôt direct

daňový: daňové přiznánídéclaration d'impôts

nepřímý: ekon. nepřímé daněimpôts indirects

obrat: ekon. daň z obratuimpôt sur le chiffre d'affaires

osvobození: osvobození od daníexonération d'impôts

proporcionální: proporcionální daňimpôt proportionnel

přepych: daň z přepychuimpôt sur le luxe, taxe de luxe

příjem: daň z příjmu fyzických osobimpôt sur le revenu des personnes physiques I. R. P. P.

přímý: ekon. přímá daňimpôt direct

přiznání: daňové přiznánídéclaration d'impôts

impôt: daňové přiznánídéclaration d'impôts