Hlavní obsah

direct [diʀεkt]

Vyskytuje se v

direct: en directživě, přímo

prise: prise directepřímý převod rychlosti

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

transitif: verbe transitif directpřechodné/tranzitivní sloveso

émission: émission en directpřímý přenos

régime: régime directpředmět přímý

retransmettre: match retransmis en directživě vysílané utkání

daň: impôt directpřímá daň

předmět: complément (d'objet) direct/indirectling. předmět přímý/nepřímý

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

přímý: raison directemat. přímá úměrnost

vysílání: émission en directživé vysílání

závislost: raison directepřímá závislost

živě: diffuser en directvysílat živě

živý: retransmission en directtech. živé vysílání