Hlavní obsah

čestný

Přídavné jméno

  1. (počestný) honnête, honorable, loyal/-ale
  2. (zaštítěný ctí) d'honneurčestné prohlášenídéclaration f sur l'honneur
  3. (určený k poctě) d'honneur, honorifique, honoraireřád Čestné legieOrdre de la Légion d'honneur

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Légion d'honneur

kolo: čestné kolo okruh vítězetour d'honneur

občan: čestný občancitoyen d'honneur

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

uznání: čestné uznánímention honorable

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

chevalier: rytíř Čestné legiechevalier de la Légion d'honneur

cour: hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)cour d'honneur (d'un château)

honneur: hlavní nádvoří, čestný dvůrcour d'honneur

honorifique: z čestného titulu, čestný předseda ap.à titre honorifique

table: čestné místo u stolule haut bout de la table

čestný: čestné prohlášenídéclaration sur l'honneur