Hlavní obsah

honneur [ɔnœʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. čest, čestnost
  2. point d'honneur věc cti
  3. parole d'honneur čestné slovo slib, odpřisáhnutí
  4. zast.počestnost ženy
  5. čest projev, pocta
  6. en honneur v úctě, ctěn, vážen
  7. en l'honneur de qqn/qqch na počest koho/čeho
  8. d'honneur čestnýgarçon d'honneurmládenec na svatbědame d'honneurdvorní dámacour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůrescalier d'honneurhlavní schodiště
  9. faire honneur à qqn dělat čest, prokázat čest komufaire honneur à qqchrespektovat co, dostát čemu
  10. votre honneur Vaše Ctihodnosti titul soudce a vysoce postavených osob v anglosaských zemích

Vyskytuje se v

demoiselle: dvorní dáma, družička na svatbědemoiselle d'honneur

garçon: mládenci na svatběgarçons d'honneur

honneur: věc ctipoint d'honneur

légion: Čestná legie francouzský řád za zásluhyLégion d'honneur

chevalier: rytíř Čestné legiechevalier de la Légion d'honneur

cour: hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)cour d'honneur (d'un château)

fête: (us)pořádat oslavu na čí počestdonner une fête en l'honneur de qqn

manquer: jednat nečestněmanquer à l'honneur

vin: malá recepcevin d'honneur

point: otázka ctipoint d'honneur

seigneur: Komu čest, tomu čest. příslovíÀ tout seigneur tout honneur.

čest: prokázat komu velkou čestfaire un grand honneur à qqn

čestný: čestné prohlášenídéclaration sur l'honneur

dáma: dvorní dámadame d'honneur

kodex: přen. mravní kodexcode de l'honneur

kolo: čestné kolo okruh vítězetour d'honneur

občan: čestný občancitoyen d'honneur

oslava: na oslavu koho/čehopour fêter/célebrer qqn/qqch, na počest en l'honneur de qqn/qqch

pocta: k poctě kohoen l'honneur de qqn

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

závazek: dostát svým (písemným) závazkůmfaire honneur à sa signature

mít: S kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

otázka: To je otázka cti/peněz/času.C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.

počestnost: ve vší počestnostien tout bien tout honneur

bras: neslušné gestobras d'honneur