Hlavní obsah

déclaré [deklaʀe]

Vyskytuje se v

déclarer: déclarer queprohlásit, že

válka: déclarer/déclencher la guerrevyhlásit/rozpoutat válku

hlásit: déclarer qqch à la policehlásit co policii

proclení: Je n'ai rien à déclarer.Nemám nic k proclení.