Hlavní obsah

déclaré [deklaʀe]

Vyskytuje se v

déclarer: déclarer queprohlásit, že

déclarer: se déclarerpour/sur qqn/qqch, contre qqn/qqch vyslovit se pro koho/co, o kom/čem, proti komu/čemu

déclarer: se déclarerprohlásit se jakým

déclarer: se déclarervyzn(áv)at lásku, učinit vyznání lásky, vyslovit se

déclarer: se déclarerpropuknout, vypuknout, projevit se

déclarer: déclarer ses intentions à qqnvyjevit komu své záměry

déclarer: déclarer ses employés (à la Sécurité sociale)nahlásit zaměstnance (Správě sociálního zabezpečení)

déclarer: se déclarer pour un candidatvyslovit se pro kandidáta

déclarer: La grippe s'est déclarée vite.Chřipka propukla rychle

válka: vyhlásit/rozpoutat válkudéclarer/déclencher la guerre

hlásit: hlásit co policiidéclarer qqch à la police

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.