Hlavní obsah

sorte [sɔʀt]

Vyskytuje se v

jeteur: jeteur de sortzaklínač

produit: produit de sortievýstup, output počítače, CD přehrávače ap.

sorte: de la sortetakovým způsobem, takto

sortie: être de sortievyrazit si kam

sortir: se sortirde qqch dostat se z čeho z nepříjemné situace ap.

sortir: au sortirde qqch na konci, na sklonku, koncem čeho

indemne: sortir indemne d'un accidentvyváznout z nehody bez zranění

secours: sortie de secoursnouzový východ

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

sort: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

tirage: tirage au sortslosování, vylosování

vers: se diriger vers la sortiezamířit k východu

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

cadre: sortir du cadre de qqchpřekročit rámec čeho

chercher: chercher la sortiehledat východ

dont: la chambre dont je sorspokoj, z něhož vycházím

quelque: en quelque sortejistým způsobem

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

faim: La faim fait sortir le loup du bois.Z lesů vlky žene hlad.

férir: Il s'en sortira sans coup férir.Dostane se z toho bez boje.

jeter: Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

ornière: sortir de l'ornièredostat se z nesnází

tunnel: sortir du tunneldostat se z těžké situace

chodit: sortirchodit mezi lidi

ironie: par ironie du sortironií osudu

kletba: jeter un sort à qqnpřivolat kletbu na koho

možný: toutes sortes de chosesvšechny možné věci

osud: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

pes: faire sortir son chien(vy)venčit psa

ponechat: abandonner qqn à son sortponechat koho jeho osudu

sjezd: sortie d'autoroutesjezd z dálnice

utržený: sortir de ses gondsexpr. být jak utržený z řetězu

ven: sortirjít ven

volno: jour de sortieden volna

východ: issue/sortie de secoursúnikový/nouzový východ

výjezd: sortie de garagevýjezd z garáže

vypadnout: sortir de la têtepřen. vypadnout z paměti

výstupní: contrôle de sortie/finalvýstupní kontrola

vyučování: sortie des élèveskonec vyučování

způsob: de la sortetakovým způsobem

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

konec: à la sortie du villagena konci vesnice

nouzový: sortie de secoursnouzový východ

vzejít: Il n'en sortira rien de bon.Z toho nevzejde nic dobrého.

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

koukat: Ses orteils sortent des souliers.Koukají mu prsty z bot.

mléko: Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.Ještě mu teče mléko po bradě.

role: sortir de son rôlevypadnout ze své role

spár: sortir des pattes de qqnuniknout komu ze spárů

ulita: sortir de sa coquilleopustit svou ulitu

vrátka: se ménager une porte de sortienechávat si zadní vrátka

vrhnout: Les dés sont jetés., Le sort en est jeté.Kostky jsou vrženy.

vylézt: Ses yeux sont sortis des orbites.Oči mu vylezly z důlků.

vysoukat: débiter/sortir/hovor. bafouiller une phrase incohérenteexpr. vysoukat ze sebe nesouvislou větu

zadní: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

zatočit: Le sort lui a joué un drôle de tour.Osud s ním pěkně zatočil.