Hlavní obsah

ven

Vyskytuje se v

červený: červené vínovin rouge

klika: mít klikuavoir de la veine

lehký: lehké vínovin léger

léto: dvacet let nato, po dvaceti letechvingt ans après

letokruh: letokruhyanneaux , cernes , veines

lístek: vinný lístekcarte des vins

naděje: marná nadějevain espoir

přívlastek: víno s přívlastkem= vin de qualité avec mention non sucré

růžový: růžové vínovin rosé

sklenice: sklenice na víno/vínaverre à vin/de vin

sklep: vinný sklepcave à vin

slámový: slámové vínovin de paille

slib: papírový/planý slibpromesse vaine/en l'air

stolní: stolní vínovin de table

suchý: suché vínovin sec

vinný: vinný střikvin coupé

víno: červené/bílé/růžové vínovin rouge/blanc/rosé

víno: mešní vínovin de messe

víno: mladé víno hned po vinobranívin dans sa primeur

víno: svařené vínovin chaud

víno: stolní vínovin de table

značkový: značková vínavins d'appellation contrôlée

znalec: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

žíla: podřezat si žílys'ouvrir les veines

být: Je mu dvacet let.Il a vingt ans.

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

dělit: Dvacet děleno pěti jsou čtyři.Vingt divisé par cinq fait quatre.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

karafa: karafa na vínocarafe à vin

svařený: svařené vínovin chaud

den: Nechval dne před večerem.Vin versé n'est pas avalé.

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

mračno: Z toho mračna nebude pršet.Ce sont de vaines craintes.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

nálada: být v náladěêtre en goguette, avoir une pointe, avoir un verre dans le nez, avoir le vin gai

opička: mít veselou/smutnou opičkuavoir le vin gai/triste

peklo: mít z pekla štěstíavoir une veine de cocu/pendu

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Vin versé n'est pas avalé.

stoupat: Víno mu stoupá do hlavy.Le vin lui monte à la tête.

ztuhnout: Hrůzou mu ztuhla krev v žilách.L'horreur lui a figé le sang dans les veines.

žíla: Tuhne mi krev v žilách.Mon sang dans mes veines se glace.

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

corsé: vin corséaromatické víno

cru: vin de cru= víno pocházející z jediné vinice

cuvée: vin de la première cuvéeprvotřídní víno

dehors: Dehors !(A) ven!

digital: artère/veine digitaledigitální tepna/žíla

esprit: esprit-de-vinvinný líh, etanol

et: vingt et undvacet jedna

médian: anat. veine médianestředová žíla

mousseux: ekon. vin mousseuxšumivé víno

sucre: vin de sucrepřislazované víno

supplément: vin en supplémentvíno se počítá zvlášť

tache: tache de vinmateřské znaménko

veine: en veine de qqchv zápalu čeho štědrosti ap.

vin: vin chaudsvařené víno

vin: vin de messemešní víno

vin: vin d'honneurmalá recepce

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

baisser: Le vin a baissé.Ceny vína klesly.

bercer: On l'a bercé de vaines promesses.Uchlácholili ho planými sliby.

cacheté: vin cachetéznačkové víno

cuire: laisser cuire vingt minutesnechat vařit dvacet minut

de: boire du vinpít víno

extérieur: à l'extérieurnavenek, mimo, zevně, ven(ku)

ordinaire: vin ordinairestolní víno

pays: pays du vinvinařská oblast

reposer: laisser reposer du vinnech(áv)at uležet víno

rosé: vin rosérůžové víno

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

dehors: mettre qqn/qqch dehorsvyhodit koho/co ven

fagot: vin de derrière les fagotsnejlepší víno schované ve sklepě

falloir: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.

hors: Hors d'ici !A ven!, Pryč odsud!

quatre: se saigner aux quatre veinesudělat první poslední

triste: hovor. avoir le vin tristemít smutnou opici

veine: avoir du sang dans les veinesmít oheň v těle

veine: se saigner aux quatre veinesvykrvácet finančně

vingt: hovor. Vingt-deux !Bacha! pozor

cuver: cuver (son vin)vysp(áv)at se z opice

lie: lie de vintmavočervená barva

muscat: (vin) muscatmuškátové víno, muškát

rouge: vin rougečervené víno