Hlavní obsah

nature [natyʀ]

Vyskytuje se v

nature: en naturev naturáliích, in natura

avantage: avantages en naturenaturální dávky

immeuble: immeubles par naturenemovitosti podle přirozené povahy

disgracié: Il est disgracié de la nature.Příroda se k němu zachovala macešsky.

ressusciter: La nature ressuscite à chaque printemps.Každé jaro se příroda probouzí k životu.

coutume: Coutume est une seconde nature.Zvyk je druhá přirozenost.

tribut: payer tribut à la naturezaplatit daň přírodě zemřít

od, ode: par natureod přírody

povaha: nature douceholubičí povaha

prudký: nature violenteprudký člověk

přírodní: lois de la naturepřírodní zákony

řízek: escalope panée/naturesmažený/přírodní řízek

síla: forces de la naturepřírodní síly

skutečný: grandeur natureskutečná velikost

stejný: de même naturestejného druhu, stejné povahy

velikost: grandeur naturev životní velikosti

životní: grandeur naturev životní velikosti

nadživotní: statue plus grande que naturesocha v nadživotní velikosti

nátura: être bon/mauvais de naturebýt od nátury dobrý/špatný

grandeur: grandeur naturev přirozené/ve skutečné/v životní velikosti