Hlavní obsah

nature [natyʀ]

Vyskytuje se v

grandeur: grandeur naturev přirozené/ve skutečné/v životní velikosti

avantage: avantages en naturenaturální dávky

immeuble: immeubles par naturenemovitosti podle přirozené povahy

disgracié: Il est disgracié de la nature.Příroda se k němu zachovala macešsky.

ressusciter: La nature ressuscite à chaque printemps.Každé jaro se příroda probouzí k životu.

coutume: Coutume est une seconde nature.Zvyk je druhá přirozenost.

tribut: payer tribut à la naturezaplatit daň přírodě zemřít