Hlavní obsah

exposer [εkspoze]

Sloveso zvratné

  • s'exposer à qqch vystavit se čemu nebezpečí, slunci ap.

Vyskytuje se v

exposé: odůvodněníexposé des motifs

sommaire: stručný výkladexposé sommaire

jour: vynést co na světloexposer qqch au grand jour

zpráva: podat zprávu o čemfaire un exposé sur qqch

exposer: à qqch vystavit se čemu nebezpečí, slunci ap.s'exposer