Hlavní obsah

présenter [pʀezɑ̃te]

Intranzitivní sloveso

  • présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

Vyskytuje se v

condoléances: présenter/exprimer ses condoléancesprojevit soustrast, kondolovat

conformation: présenter un vice de conformationvykazovat organickou vadu

présent: ekon. la (lettre) présentetento dopis

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

nádherný: présenter une vue splendide sur la merskýtat nádherný výhled na moře

setkání: ne pas écrire, se présenterosobní setkání nutné v inzerátu

soud: se présenter devant la justicepředstoupit před soud

místo: se présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploiucházet se o místo

odbavení: se présenter au contrôle de qqchdostavit se k odbavení čeho

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

působit: La société est présente sur le marché depuis dix ans.Společnost působí na trhu už deset let.

nastavit: présenter le miroir à qqnnastavit komu zrcadlo

přijít: se présenter les mains videspřijít s prázdnýma rukama

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem