Hlavní obsah

exposer [εkspoze]

Sloveso zvratné

  • s'exposer à qqch vystavit se čemu nebezpečí, slunci ap.

Vyskytuje se v

exposé: exposé des motifsodůvodnění

exposé: faire un exposé sur qqchpodat zprávu, referovat o čem

sommaire: exposé sommairestručný výklad

jour: exposer qqch au grand jourvynést co na světlo