Hlavní obsah

ruer [ʀɥe]

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

homme: homme de la rueprostý občan, obyčejný člověk, muž z ulice

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

issue: rue sans issueslepá ulice

rue: dans la ruena ulici

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

rue: rue chaudenebezpečná ulice

rue: à tous les coins de ruena každém rohu všude

rue: être à la ruebýt na ulici

rue: avoir pignon sur ruemít vlastní dům, mít dobře zavedený obchod

horečka: zlatá horečkaruée vers l'or

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

obyčejný: obyčejný člověkhomme de la rue

prostý: prostý občan/člověkhomme de la rue

přejít: Přejděte ulici.Traversez la rue.

roh: na rohu uliceau coin de la rue

rušný: rušné ulicerues animées

strana: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

ulice: slepá ulicerue sans issue, impasse

ulice: jednosměrná ulicerue à sens unique

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

být: Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.

konec: na konci uliceau bout de la rue

na: na náměstí/ulicisur la place/dans la rue

na: Jděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.

ulice: Jděte touto ulicí.Prenez cette rue.

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

vyhodit: vyhodit koho na ulicijeter qqn à la rue

vyjít: vyjít do ulic manifestovatdescendre dans la rue