Hlavní obsah

ruer [ʀɥe]

Sloveso zvratné

Vyskytuje se v

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

homme: homme de la rueprostý občan, obyčejný člověk, muž z ulice

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

issue: rue sans issueslepá ulice

rue: dans la ruena ulici

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

ruer: se ruersur qqn/qqch vrhnout se na koho/co