Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) dernier/-ière, terminal/-ale , final/-ale círk. poslední pomazáníextrême-onction fdoprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeurebýt v posledním taženíêtre à sa dernière heurepřijít na poslední chvíliarriver au dernier moment
  2. (zbývající) dernier/-ière
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) dernier/-ière(neděle ap.) passé/-ée(nejnovější) récent/-entev poslední doběces derniers temps
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) dernier/-ière(ve třídě) culot mpřen. být na posledním místěêtre dans le peloton de queue

Vyskytuje se v

chvíle: au dernier momentna poslední chvíli

muž: se faire hacherpadnout do posledního muže

oblékat: s'habiller à la dernière modeoblékat se podle poslední módy

padnout: se faire hacherpadnout do posledního muže

přání: dernière volonté poslední přání

příležitost: jouir de son restevyužít poslední příležitosti ještě si něco užít

soud: jugement dernierposlední soud

tažení: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

utratit: dépenser jusqu'à son dernier souutratit do posledního halíře

vůle: dernières volontés , acte de dernière volonté, testament poslední vůle

vykonavatel: exécuteur testamentairevykonavatel poslední vůle

výkřik: dernier cri de la modepřen. poslední výkřik módy

podle: à la dernière modepodle poslední módy

haléř: payer qqch à qqn jusqu'au dernier souzaplatit komu co do posledního haléře

puntík: de point en pointdo posledního puntíku

slovo: avoir le dernier motmít poslední slovo

splnit: accomplir qqch à la lettresplnit co do posledního písmene

degré: au dernier degrév posledním stadiu např. o nemoci, přen. nanejvýš

der: la der des dersposlední z posledních definitivně poslední válka

exécuteur: exécuteur testamentairevykonavatel poslední vůle

final: filoz. cause finaleposlední příčina

jugement: jugement dernierposlední soud

onction: extrême-onctionposlední pomazání

queue: à la queueposlední

souverain: jugement souverainkonečný rozsudek, rozsudek poslední instance

sursaut: dans un dernier sursautv posledním vzepětí

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

à: du premier au dernierod prvního do posledního

minute: jusqu'à la dernière minuteaž do posledního okamžiku

carte: jouer sa dernière cartevsadit (vše) na poslední kartu

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

cri: le dernier cri de la modeposlední výkřik módy

déborder: C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.To je poslední kapka.

dernier: être à sa dernière heurebýt v posledním tažení

lanterne: hovor. être la lanterne rouge= být poslední v řadě ap.

planche: planche de salutspása, poslední naděje

quatre: se saigner aux quatre veinesudělat první poslední

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

vase: goutte d'eau qui fait déborder le vaseposlední kapka

poslední: extrême-onction círk. poslední pomazání