Hlavní obsah

poslední

Přídavné jméno

  1. (na konci v pořadí) dernier/-ière, terminal/-ale , final/-ale círk. poslední pomazáníextrême-onction fdoprovodit koho na poslední cestěaccompagner qqn à sa dernière demeurebýt v posledním taženíêtre à sa dernière heurepřijít na poslední chvíliarriver au dernier moment
  2. (zbývající) dernier/-ière
  3. (minulý, nedávný, nejnovější) dernier/-ière(neděle ap.) passé/-ée(nejnovější) récent/-entev poslední doběces derniers temps
  4. (nejméně ceněný, významný ap.) dernier/-ière(ve třídě) culot mpřen. být na posledním místěêtre dans le peloton de queue

Vyskytuje se v

chvíle: na poslední chvíliau dernier moment

muž: padnout do posledního mužese faire hacher

oblékat: oblékat se podle poslední módys'habiller à la dernière mode

padnout: padnout do posledního mužese faire hacher

přání: poslední přánídernière volonté

příležitost: využít poslední příležitosti ještě si něco užítjouir de son reste

soud: poslední soudjugement dernier

tažení: být v posledním taženíêtre à sa dernière heure

utratit: utratit do posledního halíředépenser jusqu'à son dernier sou

vůle: poslední vůledernières volontés , acte de dernière volonté, testament

vykonavatel: vykonavatel poslední vůleexécuteur testamentaire

výkřik: přen. poslední výkřik módydernier cri de la mode

podle: podle poslední módyà la dernière mode

haléř: zaplatit komu co do posledního haléřepayer qqch à qqn jusqu'au dernier sou

puntík: do posledního puntíkude point en point

slovo: mít poslední slovoavoir le dernier mot

splnit: splnit co do posledního písmeneaccomplir qqch à la lettre