Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

 1. (k zemi) tomber
 2. (pozbýt úrovně, síly) tomber
 3. (skácet se) tomber, abattre
 4. (zahynout, zemřít) tomber, être tué, za/pro co mourir pour qqchpadnout ve válcemourir à la guerrepadnout do posledního mužese faire hacher
 5. (ztratit vliv ap.) tomber
 6. (neuskutečnit se) tomber à l'eau(neuspět) échouer
 7. (postihnout, tížit) saisir
 8. (vrhnout se) tomber
 9. (dostat se) do čeho tomber dans qqch
 10. (proniknout, zasáhnout) na co tomber sur qqch
 11. (postihnout, týkat se) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 12. na co (jít na) y passer(stát) coûter qqch
 13. hovor.(náhodou přijít) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 14. (o oblečení) aller bien, tomber bien(o botách) chausser bienPadne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

Vyskytuje se v

hrdina: mourir en hérospadnout jako hrdina

muž: se faire hacherpadnout do posledního muže

osidlo: tomber dans un piègepadnout do osidel

ulitý: aller comme un gant, kniž. seoir comme un gantpadnout jako ulitý

kosa: À bon chat, bon rat !Padla kosa na kámen!

spár: tomber sous la griffe de qqnpadnout komu do spárů

úrodný: Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.Padlo to na úrodnou půdu.

culbute: faire la culbutepadnout, udělat krach

juste: aller justedobře padnout o oblečení

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

chat: À bon chat bon rat.Padla kosa na kámen.

demi: à trompeur, trompeur et demipadla kosa na kámen

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

malin: à malin, malin et demipadla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplata

mordre: mordre la poussièresvalit se, padnout v zápase, utrpět debakl

mouche: On aurait entendu une mouche voler.Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.

rat: À bon chat, bon rat.Padla kosa na kámen.

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co

padnout: mourir à la guerrepadnout ve válce