Hlavní obsah

padnout

Dokonavé sloveso

 1. (k zemi) tomber
 2. (pozbýt úrovně, síly) tomber
 3. (skácet se) tomber, abattre
 4. (zahynout, zemřít) tomber, être tué, za/pro co mourir pour qqchpadnout ve válcemourir à la guerrepadnout do posledního mužese faire hacher
 5. (ztratit vliv ap.) tomber
 6. (neuskutečnit se) tomber à l'eau(neuspět) échouer
 7. (postihnout, tížit) saisir
 8. (vrhnout se) tomber
 9. (dostat se) do čeho tomber dans qqch
 10. (proniknout, zasáhnout) na co tomber sur qqch
 11. (postihnout, týkat se) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 12. na co (jít na) y passer(stát) coûter qqch
 13. hovor.(náhodou přijít) na koho/co tomber sur qqn/qqch
 14. (o oblečení) aller bien, tomber bien(o botách) chausser bienPadne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

Vyskytuje se v

hrdina: padnout jako hrdinamourir en héros

muž: padnout do posledního mužese faire hacher

osidlo: padnout do osideltomber dans un piège

ulitý: padnout jako ulitýaller comme un gant, kniž. seoir comme un gant

kosa: Padla kosa na kámen!À bon chat, bon rat !

spár: padnout komu do spárůtomber sous la griffe de qqn

úrodný: Padlo to na úrodnou půdu.Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.

culbute: faire la culbutepadnout, udělat krach

juste: aller justedobře padnout o oblečení

renverse: tomber à la renversepadnout nazad

chat: À bon chat bon rat.Padla kosa na kámen.

demi: à trompeur, trompeur et demipadla kosa na kámen

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

malin: à malin, malin et demipadla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplata

mordre: mordre la poussièresvalit se, padnout v zápase, utrpět debakl

mouche: On aurait entendu une mouche voler.Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.

rat: À bon chat, bon rat.Padla kosa na kámen.

verser: verser son sang pour qqn/qqchobětovat život, padnout za koho/co