Hlavní obsah

depuis [dəpɥi]

Předložka

  1. od časovědepuis le 15 marsod 15. března
  2. depuis que od doby, co...
  3. od doby, pak, potom
  4. , již (po)depuis longtempsuž dlouhodepuis toujoursodjakživadepuis peukrátce, krátkou dobu
  5. depuis... jusqu'à od... k místnědepuis le haut jusqu'en basodspodu (až) navrch
  6. z, oddepuis la porteod dveří

Synonyma

de

Vyskytuje se v

création: (už) od stvoření světadepuis la création du monde

longtemps: už dlouhodepuis longtemps

lurette: už hezky dávnodepuis belle lurette

siècle: už celá staletídepuis des siècles

temps: od té dobydepuis ce temps-là

toujours: odjakživadepuis toujours

aliter: už léta upoutaný na lůžkoalité depuis des années

peu: teprve krátce, ne dlouhodepuis peu

dlouho: už dlouhodepuis longtemps

doba: od té dobydepuis ce temps-là, dès lors

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

polovina: od poloviny 19. stoletídepuis le milieu du XIXyEs1ièmes.y. siècle

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

co: Co svět světem stojí.Depuis que le monde est monde.

svět: co svět světem stojídepuis que le monde est monde

začátek: od začátku až do koncedu commencement à la fin, depuis le début jusqu'à la fin

depuis: od 15. březnadepuis le 15 mars