Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) déjà(s časovým údajem) depuisUž neprší.Il ne pleut plus.už nenon plus
  2. (zdůraznění významu) déjà(s časovým údajem) depuis

Vyskytuje se v

dávno: Je tomu dávno, co...Il y a beau temps que...

dlouho: dlouhodepuis longtemps

dost: Tak dost! o tom nemluvmeN'en parlons plus !

hodina: čekat dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

holka: To je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

tady: jsem tady zase.Me revoici.

být: je pozdě.Il est déjà tard.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

kout: mít (už) koutyavoir les tempes qui se dégarnissent

mlčet: Mlč !Tais-toi donc !

muset: musí být velký.Il doit être grand maintenant.

působit: Společnost působí na trhu deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

spolu: jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

tady: Jaro je tady.Voilà le printemps.

uplynout: Od té události uplynulo mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

vícekrát: Víckrát to neudělám.Je ne le ferai plus jamais.

vypršet: Lhůta vypršela.Le délai a déjà expiré., Le délai est déjà échu.

zase: zase?Encore?

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dál: Tak to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

dost: je toho dost!C'en est assez !

dost: mám toho dost!J'en ai marre !

když: Když , tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

paráda: je po parádě.Finie la comédie.

příležitost: Taková příležitost se ti znovu nikdy nenaskytne.C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.

slyšet: Nechci o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

štěbetat: Vrabci si o tom štěbetají.Cela court les rues.

tady: je to tady.Ça y est.

uplynout: Uplynulo hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.