Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) déjà(s časovým údajem) depuisUž neprší.Il ne pleut plus.už nenon plus
  2. (zdůraznění významu) déjà(s časovým údajem) depuis

Vyskytuje se v

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dlouho: už dlouhodepuis longtemps

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

tady: Už jsem tady zase.Me revoici.

být: Už je pozdě.Il est déjà tard.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

kout: mít (už) koutyavoir les tempes qui se dégarnissent

mlčet: Mlč už!Tais-toi donc !

muset: Už musí být velký.Il doit être grand maintenant.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

spolu: Už jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

vícekrát: Víckrát už to neudělám.Je ne le ferai plus jamais.

vypršet: Lhůta už vypršela.Le délai a déjà expiré., Le délai est déjà échu.

zase: Už zase?Encore?

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

paráda: Už je po parádě.Finie la comédie.

příležitost: Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

: už nenon plus