Hlavní obsah

železný

Přídavné jméno

  1. (obsahující železo) de fer, ferreux/-eusegeol. železná rudaminerai m ferreux
  2. (související se železem) de ferdoba železnáâge m du fer
  3. (ze železa) de fer, en ferpřen. publ. železná oponarideau m de fer
  4. (připomínající železo) de fermít železné zdravíavoir une santé de fer

Vyskytuje se v

kázeň: discipline de ferželezná kázeň

opona: rideau de ferželezná opona

ruda: minerai de fergeol., hutn. železná ruda

zdraví: avoir une santé de fermít železné zdraví

košile: Chassez le naturel, il revient au galop.Zvyk je železná košile.

pěst: avoir de la poignevládnout železnou pěstí

vládnout: régner avec/d'une poigne de fervládnout tvrdou/železnou rukou

fer: fil de ferželezný drát

fil: fil de ferželezný drát

inflexible: logique inflexibleželezná logika

martial: pyrite martialekyz železný, pyrit

poumon: poumon d'acierželezné plíce dýchací přístroj

vivre: vivres de réserveželezná zásoba (potravin)

sceptre: sceptre de ferželezná ruka

železný: minerai ferreuxgeol. železná ruda