Hlavní obsah

essai [esε]

Podstatné jméno mužské

  1. de qqch pokus, zkouška čehoessai de chocnárazová zkouška, nárazový test rec. offic. pour crash testtube à essaizkumavkapériode d'essaizkušební doba
  2. de qqch pokus o co
  3. esej

Vyskytuje se v

essai: na zkouškuà l'essai

multiplier: znovu a znovu se pokoušetmultiplier les essais

tube: zkumavkatube à essai

doba: zkušební dobapériode d'essai

pokus: sport. první pokuspremier essai

zkouška: na zkouškuà titre d'essai

zkušební: polygr. zkušební výtiskexemplaire d'essai

banc: zkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.banc d'essai