Hlavní obsah

jednat

Vyskytuje se v

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage où il est question de...

jednat se: Jedná se o co.Il s'agit de qqch.

lehkomyslně: jednat lehkomyslněagir avec étourderie

lstivě: lstivě jednatruser

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

rovný: jednat s kým jako rovný s rovnýmtraiter qqn sur un pied d'égalité, traiter qqn d'égal à égal

rozhodně: jednat rozhodněagir avec détermination

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn

uvolněně: jednat uvolněněagir avec désinvolture

zbrkle: jednat zbrkleagir par étourderie

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

proti: jednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch

opovržlivě: jednat s kým opovržlivětraiter qqn par-dessus la jambe

povýšeně: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

rukavička: jednat s kým v rukavičkáchprendre des gants avec qqn

conséquence: podle toho jednatagir en conséquence

contrainte: jednat pod nátlakemagir sous la contrainte

cruauté: jednat s kým krutětraiter qqn avec cruauté

décision: jednat rázněagir avec décision

désinvolture: jednat nenuceněagir avec désinvolture

étourderie: jednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážněagir avec/par étourderie

intérêt: jednat v čím zájmuagir dans l'intérêt de qqn

manquer: jednat nečestněmanquer à l'honneur

ménagement: jednat s kým bezohlednětraiter qqn sans ménagement

rudement: jednat tvrdě s kýmtraiter qqn rudement

seul: s převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

tendre: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s kýmhovor. ne pas être tendre pour/avec qqn

agir: Nadešla chvíle jednat.Le moment est venu d'agir.

cavalier: jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

dessous: jednat pokryteckyagir en dessous

idée: jednat po svémagir à son idée

lui: Jednal na vlastní pěst.Il a agi de lui-même.

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

patte: zatáhnout drápky, jednat v rukavičkáchfaire patte de velours

procédé: jednat s kým zdvořile/nezdvořileuser de bons/mauvais procédés à l'égard de qqn

traiter: jednat s kým povýšenětraiter qqn de haut en bas

jednat: jednat z donuceníagir sous la menace