Hlavní obsah

intérêt [ε̃teʀε]

Vyskytuje se v

intérêt: účast, podíl finanční, materiálníintérêts

taux: úroková míra/sazbataux d'intérêt

digne: pozoruhodnýdigne d'intérêt

épouser: hájit čí zájmy jako svoje vlastníépouser les intérêts de qqn

moratoire: úroky z prodleníles intérêts moratoires

nominal: nominální úroková sazbataux d'intérêt nominal

demander: žádat náhradu škodydemander des dommages-intérêts

échoir: splatné úrokyintérêts à échoir

public: veřejný zájemintérêt public

míra: ekon. úroková mírataux d'intérêt

půjčka: ekon. bezúročná půjčkaprêt sans intérêt

střet: práv. střet zájmůconflit d'intérêts

úrok: bez úrokuhors intérêt

veřejný: veřejný zájemintérêt public

zájem: v obecném zájmudans l'intérêt général

žaloba: žaloba o náhradu škodydemande de dommages-intérêts

úrokový: úroková sazbataux d'intérêt

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

proti: být sám proti soběagir contre ses propres intérêts