Hlavní obsah

společně

Vyskytuje se v

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

ložnice: dortoir společná ložnice ústavu

majetek: biens indivisnedílný společný majetek

příslušenství: parties communes (d'un appartement)společné příslušenství (bytu)

společný: Marché communSpolečný trh Evropských společenství

vlastnit: posséder qqch en commun avec qqnvlastnit co společně s kým

jmenovatel: dénominateur communspolečný jmenovatel

commun: práv. biens communsspolečný majetek

communauté: posséder qqch en communauté avec qqnvlastnit co společně s kým

dénominateur: dénominateur communspolečný jmenovatel i přen.

domicile: quitter le domicile conjugalopustit společnou domácnost

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

appartenir: appartenir à qqn en communbýt společným majetkem koho

conjugal: domicile conjugalspolečná domácnost

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

hôte: table d'hôtespolečná tabule, společný stůl kde stálí hosté jedí za pevnou cenu

společně: agir concurremment avec qqnjednat společně s kým v dohodě