Hlavní obsah

rendre [ʀɑ̃dʀ]

Vyskytuje se v

compte: compte renduzpráva, zápis, posudek

compte: se rendre comptede qqch uvědomit si co

justice: faire, rendre justiceà qqn učinit po právu, dát za pravdu komu

service: rendre serviceà qqn prokázat službu, posloužit, pomoci komu

compte: hovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

coup: rendre coup pour coupvrátit ránu

culte: rendre un culte à qqnuctívat koho

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

grâce: rendre grâce à qqn(po)děkovat, vzdá(va)t díky komu

hommage: rendre hommagevzdát hold

humide: rendre humidezvlhčit, navlhčit

pareil: rendre la pareille à qqnsplatit komu stejnou mincí

pour: prêté pour un rendupůjčka za oplátku

réciproque: rendre la réciproque à qqnoplácet komu stejným

rendez-vous: rendez-vous d'affairesobchodní schůzka

rendez-vous: prendre (un) rendez-voussmluvit si schůzku

confirmer: confirmer un rendez-vouspotvrdit schůzku

grand: rendre plus grandzvětšit

petit: rendre plus petitzmenšit

aveugle: rendre aveuglezaslepit

boyau: rendre tripes et boyauxhrozně zvracet

dernier: rendre le dernier soupirvydechnout naposledy

dur: rendre la vie dure à qqnztrpčovat komu život

mouvementé: rendre mouvementéoživit vyprávění ap.

soupir: rendre le dernier soupirvydechnout naposledy

tablier: rendre son tablierseknout s tím, dát výpověď