Hlavní obsah

vrátit

Vyskytuje se v

nazpět: komu co vrátit nazpětrendre qqch à qqn

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

aby: Mám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

bejvalka: vrátit se ke své bejvalcerenouer avec son ex

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

počátkem: Vrátili se počátkem června.Ils sont revenus au début de juin.