Hlavní obsah

město

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sídlo) ville f, cité fhlavní městocapitale fve městě, do městaen villeměsto Pařížville de Paris
  2. hovor.(centrum města) ville f, centre mjít do městaaller en ville

Vyskytuje se v

holka: midinette holka z města

mapa: plan de la villemapa města

město: capitale hlavní město

obvod: hors de la ville, extra-murosmimo obvod města

okresní: chef-lieu d'arrondissementokresní město

spojení: ville bien desservieměsto s dobrým spojením

střed: centre (de la ville), centre-ville střed města

centrum: centre-ville , centre (de la ville)centrum města

hlavní: capitale hlavní město

kraj: habiter à la périphériebydlet na kraji města

můj, má, mé, moje: ma ville natalemé rodné město

plán: plan de la villeplán města

vyznat se: se reconnaître dans une villevyznat se ve městě

ležet: La ville est en ruine.Město leží v troskách.

proletět: La nouvelle s'est répandue dans la ville.Zpráva proletěla celým městem.

chef-lieu: chef-lieu d'arrondissementokresní město

habitat: habitat rural/urbainbydlení na venkově/ve městě

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

préfecture: préfecture maritimenámořní prefektura, hlavní město přímořské oblasti

tour: tour de villeprohlídka města

ville: en villeve městě, do města

voir: voir une villenavštívit město

intra-muros: habiter intra-murosbydlet uvnitř města

passé: passé d'une villehistorie města

quel: Dans quelle ville ?Ve kterém městě?