Hlavní obsah

vyznat se

Vyskytuje se v

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím

étranger: être étranger à qqchnevyznat se v čem, neznat co

incompétent: être incompétent en qqchnevyznat se v čem

faire: hovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

vyznat se: s'y connaîtrevyznat se v tom