Hlavní obsah

ulice

Podstatné jméno, rod ženský

  • rue fJděte touto ulicí.Prenez cette rue.slepá ulicerue f sans issue, impasse fjednosměrná ulicerue à sens uniqueprodej přes ulicivente f à emporter

Vyskytuje se v

jednosměrný: circulation/rue/voie à sens uniquejednosměrná doprava/ulice/silnice

přejít: Traversez la rue.Přejděte ulici.

roh: au coin de la ruena rohu ulice

rušný: rues animéesrušné ulice

slepý: impasse , cul-de-sac slepá ulice

strana: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

bydlet: vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renanbydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14

konec: au bout de la ruena konci ulice

na: sur la place/dans la ruena náměstí/ulici

vést: La porte ouvre dans la rue.Dveře vedou na ulici.

vyhodit: jeter qqn à la ruevyhodit koho na ulici

vyjít: descendre dans la ruevyjít do ulic manifestovat

cinquante: habiter (au) 50, rue de...bydlet na ulici... (číslo) padesát

homme: homme de la rueprostý občan, obyčejný člověk, muž z ulice

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

issue: rue sans issueslepá ulice

rue: dans la ruena ulici

unique: rue à sens uniquejednosměrná ulice

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

emporter: vente à emporterprodej přes ulici

pavé: battre le pavépotloukat se po ulicích

ulice: rue sans issue, impasse slepá ulice