Hlavní obsah

dav

Vyskytuje se v

dát: dát sik jídlu, pití prendre*

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn

líbit: dát si líbitse laisser faire*

bezejmenný: bezejmenný davfoule anonyme

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

branka: dát brankumarquer un but

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dar: dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

dav: rozehnání davudispersion d'une foule

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

koupel: dát si koupelprendre un bain

křížem: dát křížemmettre en croix

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

mandát: dát komu mandátdonner mandat à qqn

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

najevo: dát najevo codát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqch

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

gól: dát gólmarquer un but

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

kolovat: dát co kolovatfaire circuler qqch

místo: dát na první místomettre à la première place

nazpět: dát komu nazpět při placenírendre la monnaie à qqn

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

dříví: dát na sobě dříví štípatse laisser tondre la laine sur le dos

frak: dát komu na fraktomber sur le casaquin de qqn

huba: rozbít hubu, dát přes hubu komupéter la gueule à qqn

koš: dát komu košeméconduire qqn

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

mat: dát komu matfaire qqn mat

načas: dát si načasprendre son temps

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

acceptation: dát souhlasdonner son acceptation

acte: dát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čemprendre acte de qqch

approbation: dát souhlas k čemudonner son approbation à qqch

bâillon: dát roubík do úst, přen. zacpat ústa komumettre un bâillon à qqn

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

brouillard: mlha, že by se dala nožem krájetbrouillard à couper au couteau

cadeau: darovat komu co, dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

comprendre: dá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jdefaire comprendre

consigne: dát kufr do úschovnymettre sa valise à la consigne

corps: konkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podkladdonner corps à des idées

couleur: Ten mu to (ale) dal.hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.

darder: dát žihadlo o včeledarder son aiguillon

devinette: dát hádankuposer une devinette

don: dát dar, darovat komufaire un don à qqn

entre: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

garde: dá(va)t pozor, mít se na pozoruprendre garde, être sur ses gardes

hypothèse: jak se dá předpokládatpar hypothèse

marquer: skórovat, dát brankumarquer un but

mettre: dát slovo do uvozovekmettre un mot entre guillemets

murmurer: hučící davfoule qui murmure

œuvre: dát se do dílase mettre à l'œuvre

ordre: dát příkazdonner un ordre

pas: dát přednost, ustoupit komu i přen.céder le pas à qqn

patte: dát pacdonner la patte

percer: prodrat se davempercer la foule

poser: dát komu těžkou otázkuposer une colle à qqn

prendre: dá(va)t si na časprendre son temps

raison: dát si říctentendre raison

réductible: zlomek, který se dá vykrátitfraction réductible

réfrigérateur: dát co do ledničkymettre qqch dans le réfrigérateur

ressortir: zdůraznit, dát vyniknout, vyzdvihnoutfaire ressortir

secret: dát koho do izolace, uvalit na koho vazbumettre qqn au secret

si: Dá-li se to tak říct.Si on peut dire.

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

signifier: dát komu výpověďsignifier son congé à qqn

somme: zdřímnout si, expr. dát si šlofíkafaire un somme

tant: Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.Tant pis.

top: dát povel/znamení/signáldonner le top

travail: dát se do prácese mettre au travail

vente: dát co do prodejemettre qqch en vente

vie: dát za koho životdonner sa vie pour qqn

à: dát příteli penízedonner de l'argent à un ami

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

air: Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.On manque d'air ici.

bien: jakžtakž, jak se dátant bien que mal

boire: Dáte si něco k pití?Voulez-vous boire quelque chose ?

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

croiser: dát si nohu přes nohucroiser les jambes

dessiner: dát vyniknout obrysům, podtrhovat obrysydessiner les contours

dissimuler: nedat na sobě znát radostdissimuler sa joie

donner: dát co za codonner qqch en récompense de qqch

en: Dejte mi jich šest.Donnez-m'en six.

faire: dát (si) opravit botyfaire réparer des chaussures

faufiler: vmísit se do davuse faufiler dans la foule

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

pot: dát si jedno (pivo)boire un pot (de bière)

réfléchir: Dejte mi čas na rozmyšlenou.Laissez-moi le temps de réfléchir.

rire: rozesmát se, dát se do smíchuse mettre à rire

suivre: dát na všeobecné míněnísuivre l'opinion commune

valoir: To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!Cela vaut son pesant d'or !

adieu: rozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát sedire adieu à qqch

ample: Dejte mi co nejpodrobnější informace.Donnez-moi de plus amples renseignements.

basket: Dej mi pokoj.hovor. Lâche-moi les baskets.

billot: Dám na to krk.J'en mettrais ma tête sur le billot.

blanc: dát komu plnou mocdonner carte blanche à qqn