Hlavní obsah

dav

Vyskytuje se v

dát: dát sik jídlu, pití prendre*

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn

líbit: dát si líbitse laisser faire*

odležet: nechat odležet, dát odležetlaisser reposer

zabrat: dát zabratvysílit komu faire* souffrir* qqn

záležet: dát si záležetsnažit se s'appliquer, prendre* soin

znát: dát znátprojevit laisser voir*

bezejmenný: bezejmenný davfoule anonyme

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

branka: dát brankumarquer un but

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dar: dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

dav: rozehnání davudispersion d'une foule

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

koupel: dát si koupelprendre un bain

křížem: dát křížemmettre en croix

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

mandát: dát komu mandátdonner mandat à qqn

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

najevo: dát najevo codát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqch

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

pac: dát pacdonner la patte

paprika: dát do čeho paprikupimenter qqch

past: dát návnadu do pastimettre l'appât à un piège

pauza: dát si pauzufaire une pause

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

podplatit: Ten se dá/nedá podplatit.Il est corruptible/incorruptible.

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pokřtít: dát se pokřtítrecevoir le baptême

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

práce: dát se do prácese mettre au travail

pravda: dát komu za pravdudonner raison à qqn

prodej: dát co do prodejemettre qqch en vente

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednost: Dej přednost v jízdě!Cédez le passage !

příležitost: dát komu příležitost co udělatdonner à qqn la possibilité de faire qqch

pusa: dát komu pusufaire la bise à qqn

razítko: dát razítko do (cestovního) pasudonner un coup de tampon sur un passeport

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

schůzka: dát si schůzku s kýmse donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqn

signál: dát signál k čemudonner le signal de qqch

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

souhlas: dát najevo souhlas s čímmanifester son consentement à qqch

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

tisk: dát knihu do tiskumettre un ouvrage sous presse

upřít: Nedá se upřít, že...Il est indéniable que...

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

vězení: dát koho do vězenímettre qqn en prison

volný: dát komu volnou rukudonner carte blanche à qqn

výpověď: dát/dostat výpověďdonner/recevoir un congé

výprask: dát komu výpraskflanquer une rossée, ficher des coups à qqn

vznik: dát vznik čemu vyvolatdonner naissance à qqch

zámek: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

zástava: dát co do zástavymettre qqch en gage

zastavárna: dát do zastavárny comettre qqch au mont-de-piété

závorka: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

znamení: dát znamení k čemudonner le signal de qqch

známka: nalepit/dát známku na dopiscoller/mettre un timbre sur une enveloppe

život: dát za koho životdonner sa vie pour qqn

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

gól: dát gólmarquer un but

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

kolovat: dát co kolovatfaire circuler qqch

místo: dát na první místomettre à la première place

nazpět: dát komu nazpět při placenírendre la monnaie à qqn

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

příkaz: dát příkazdonner un ordre

sprcha: dát si sprchuprendre une douche

spropitné: dát komu spropitnédonner un pourboire à qqn

sraz: dát si sraz s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

svůj, svá, své, svoje: Dám mu svou knihu.Je lui donne mon livre.

ukázat: Ukázala nám, kudy se dát.Elle nous a montré le chemin.

úschova: dát co do úschovymettre qqch en dépôt

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek