Hlavní obsah

jet

Nedokonavé sloveso

 1. (v autě ap.) čím aller en qqch, prendre qqch(na zvířeti) monter à qqchjet autemaller en voiture, prendre la voiturejet vlakemaller en train, prendre le trainjet na kolealler à vélo, rouler à véloPojedeme taxíkem.On prend un taxi.
 2. (cestovat) allerjet čím načernoprendre qqch au noir
 3. (o vozidle ap.) aller, rouler
 4. (odjíždět) partirJede tento autobus do Rennes?C'est bien le bus pour Rennes ?Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.
 5. (autobus na lince ap.) aller, circuler
 6. hovor.(být v chodu) marcher
 7. (účastnit se závodu) participer(o dostizích) courir
 8. (pohybovat něčím) čím po čem promener, passer qqch sur qqch
 9. (řídit) conduire
 10. (klouzat) glisser
 11. expr.(podílet se) v čem être impliqué/-ée dans qqch

Vyskytuje se v

hora: jet na horyaller à la montagne

peloton: jet v čele pelotonumener le train

pomalu: jet pomalurouler doucement

vlak: jet vlakemprendre le train

výlet: jít/jet na výletfaire une excursion

do: jet do Franciealler en France

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

kolo: jet na kolealler à vélo

moře: jet k mořialler à la mer

na: jet na Slovenskoaller en Slovaquie

na: jet na horyaller à la montagne

na: jet na plný plynfiler à plein gaz

prázdniny: jet na prázdniny/být na prázdnináchpartir/être en vacances

přímo: jet přímo (vpřed)aller tout droit

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

ďábelsky: jet ďábelsky rychlealler un train d'enfer

hnůj: expr. jet jako s hnojemavancer comme une tortue

hodina: (u)jet 200 (kilometrů) za hodinufaire du 200 (à l'heure)

tryskem: utíkat/jet tryskemcourir/aller à bride abattue, courir/aller à toute bride