Hlavní obsah

ucházet

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

místo: ucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploi

ucházet se: ucházet se o čí rukudemander la main de qqn