Hlavní obsah

venue [v(ə)ny]

Podstatné jméno ženské

  1. příchodles allées et venuespřecházení sem a tam
  2. vzrůst

Vyskytuje se v

venir: venir depřijít od koho, odkud, přijet od koho, odkud

venir: venir defaire qqch právě udělat co

venir: à venirbudoucí, přicházející

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

paraître: vient de paraîtreprávě vyšlo

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

venir: aller et venirchodit sem a tam, přecházet

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

venir: faire venir qqnpovolat, pozvat koho, poslat pro koho

venir: générations à venirbudoucí generace

venir: venir à bout de qqchzdolat, zvládnout co

venir: en venir à qqchdojít, přikročit, přistoupit k čemu, pustit se do čeho

venir: en venir aux extrémitéspoužít krajních prostředků

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

atterrir: L'avion vient d'atterrir.Letadlo právě přistálo.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

du: venir du Portugalpřijet z Portugalska

en: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

être: Est-ce que vous venez ?Přijdete?

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

venir: Il vient de partir.Právě odešel.

appétit: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

venir: venir au mondepřijít na svět, narodit se

budoucí: budoucí generacegénérations à venir

generace: budoucí generacegénérations à venir

lístek: vinný lístekcarte des vins

na: přijít na světvenir au monde

nově: nově příchozínouveau venu

pohyb: pohyb sem a tamva-et-vient

poslat: poslat pro kohofaire venir qqn

příchod: příchod jaravenue du printemps

přijít: přijít pro koho/covenir chercher qqn/qqch

vítaný: být vítanýêtre bien venu

vrátit se: vrátit se s nepořízenous'en retourner comme on est venu

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

značkový: značková vínavins d'appellation contrôlée

znalec: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

aby: Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.

aniž: Přišel, aniž se ohlásil.Il est venu sans annoncer son arrivée.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

být: Odkud jste?D'où venez-vous ?

mezi: Přijď mezi nás.Viens parmi nous.

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

odjet: Autobus právě odjel.Le bus vient de partir.

opozdit se: Opozdil se.Il est venu en retard.

přijet: Přijedu pro tebe autem.Je viendrai te chercher en voiture.

s, se: Jdeš s námi?Tu viens avec nous ?

sem: Pojď sem!Viens (par) ici !

tak: Tak pojď.Viens alors., Allons, viens.

z, ze: Jsem z Paříže.Je viens de Paris.

zřídkakdy: Navštěvuje nás zřídkakdy.Il vient rarement nous voir.

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

mysl: přijít komu na myslvenir à l'esprit de qqn

od, ode: jít od srdcevenir du cœur

pozbýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

přijít: přijít čemu na kloubvenir à bout de qqch

růst: S jídlem roste chuť.L'appétit vient en mangeant.

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

spatřit: spatřit světlo světavoir le jour, venir au jour

vyjít: právě vyšlovient de paraître