Hlavní obsah

venue [v(ə)ny]

Podstatné jméno ženské

  1. příchodles allées et venuespřecházení sem a tam
  2. vzrůst

Vyskytuje se v

venir: venir depřijít od koho, odkud, přijet od koho, odkud

allée: allée et venue chození sem a tam, přecházení, pobíhání

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

paraître: vient de paraîtreprávě vyšlo

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

va-et-vient: va-et-vient de la ruepouliční ruch

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

voir: venir voir qqnpřijít ke komu

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

atterrir: L'avion vient d'atterrir.Letadlo právě přistálo.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

cueillir: Il est venu nous cueillir à la gare.Vyzvedl nás na nádraží.

du: venir du Portugalpřijet z Portugalska

en: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

être: Est-ce que vous venez ?Přijdete?

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

venue: les allées et venuespřecházení sem a tam

appétit: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

budoucí: générations à venirbudoucí generace

generace: générations à venirbudoucí generace

lístek: carte des vinsvinný lístek

na: venir au mondepřijít na svět

nově: nouveau venu nově příchozí

pohyb: va-et-vient pohyb sem a tam

poslat: faire venir qqnposlat pro koho

příchod: venue du printempspříchod jara

přijít: venir chercher qqn/qqchpřijít pro koho/co

vítaný: être bien venubýt vítaný

vrátit se: s'en retourner comme on est venuvrátit se s nepořízenou

vytanout: venir à l'espritvytanout na mysli

značkový: vins d'appellation contrôléeznačková vína

znalec: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

aby: Il est venu pour faire ta connaissance.Přišel, aby tě poznal.

aniž: Il est venu sans annoncer son arrivée.Přišel, aniž se ohlásil.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

: Qu'il vienne tout de suite !Ať hned přijde!

být: D'où venez-vous ?Odkud jste?

mezi: Viens parmi nous.Přijď mezi nás.

mně: Viens chez moi.Přijď ke mně.

odjet: Le bus vient de partir.Autobus právě odjel.

opozdit se: Il est venu en retard.Opozdil se.

přijet: Je viendrai te chercher en voiture.Přijedu pro tebe autem.

s, se: Tu viens avec nous ?Jdeš s námi?

sem: Viens (par) ici !Pojď sem!

tak: Viens alors., Allons, viens.Tak pojď.

z, ze: Je viens de Paris.Jsem z Paříže.

zřídkakdy: Il vient rarement nous voir.Navštěvuje nás zřídkakdy.

brát: prendre les choses comme elles viennentbrát věci takové, jaké jsou

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

mysl: venir à l'esprit de qqnpřijít komu na mysl

od, ode: venir du cœurjít od srdce

pozbýt: Ce qui vient de la flûte s'en va par le tambour.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

růst: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

sahat: Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.Nesahá mu/jí ani po kotníky.

spatřit: voir le jour, venir au jourspatřit světlo světa

vyjít: vient de paraîtreprávě vyšlo