Hlavní obsah

paraître [paʀεtʀ]

Vyskytuje se v

jeviště: vystoupit na jevištiparaître sur scène

objevit se: objevit se na filmovém plátněparaître à l'écran

předvádět se: rád se předvádět ve společnostiaimer (à) paraître

scéna: vystoupit na scéněparaître sur la scène

svítat: Svítá.Le jour arrive/se lève/naît/paraît.

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

vyjít: právě vyšlovient de paraître