Hlavní obsah

paraître [paʀεtʀ]

Vyskytuje se v

jeviště: paraître sur scènevystoupit na jevišti

objevit se: paraître à l'écranobjevit se na filmovém plátně

předvádět se: aimer (à) paraîtrerád se předvádět ve společnosti

scéna: paraître sur la scènevystoupit na scéně

svítat: Le jour arrive/se lève/naît/paraît.Svítá.

znít: Ça sonne/paraît bien.To zní dobře.

vyjít: vient de paraîtreprávě vyšlo

paraître: vient de paraîtreprávě vyšlo