Hlavní obsah

avenue [av(ə)ny]

Podstatné jméno ženské

  1. třída ulice, avenue
  2. přen., kniž.cesta k moci

Vyskytuje se v

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

budoucno: à l'avenirv budoucnu

budoucnost: penser à l'avenir myslet na budoucnost

dodatek: avenant dodatek ke smlouvě

plán: projets d'avenirplány do budoucna

doložka: avenant au contratdoložka ke smlouvě

hudba: C'est la musique de l'avenir.To je hudba budoucnosti.

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště