Hlavní obsah

principe [pʀε̃sip]

Vyskytuje se v

podstata: en principe, au fond, essentiellement, pratiquement, dans l'ensemblev podstatě

věrný: manquer à ses principesnebýt věrný svým zásadám

základní: základní princippivot , base

zásada: en principev zásadě

životospráva: principes du régime équilibrézásady správné životosprávy

finalité: principe de finalitézásada účelnosti

poser: poser un principestanovit zásadu

principe: fyz. principe d'ArchimèdeArchimédův zákon

renfermer: texte qui renferme d'excellents principestext, který obsahuje znamenité zásady

princip: národnostní principprincipe des nationalités

pétition: pétition de principepetitio principii požadavek důkazu