Hlavní obsah

spor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (neshoda, hádka) différend m, controverse f, querelle fdostat se s kým do sporuentrer en contestation avec qqnvyhledávat spory s kýmchercher chicane à qqnuklidnit sporcalmer le jeu
  2. (soudní) litige m, affaire f, procès mprojednat soudní sporinstruire une affaire

Vyskytuje se v

bez, beze: sans doute, indubitablementbeze sporu

uklidnit: calmer le jeuuklidnit spor

spor: entrer en contestation avec qqndostat se s kým do sporu