Hlavní obsah

or [ɔʀ]

Vyskytuje se v

hors-concours: hors concoursmimo soutěž

nombre: nombre d'orzlatý řez

portée: hors de (la) portéemimo dosah

proportion: hors de proportionnepoměrný, neúměrný

propos: hors de proposnevhod

série: hors sérienevšední

usage: hors d'usagene(po)užívaný, mimo provoz

âge: âge d'orzlatá doba, zlatý věk

atteinte: hors d'atteintemimo dosah/dostřel, v bezpečí

bulle: hist. bulle d'orzlatá bula

chaîne: chaîne d'orzlatý řetízek

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

drap: drap d'orzlatý brokát

feuille: feuille d'orpozlátko, pozlátkový lístek

hors: hors ligne/pair(zcela) výjimečný/mimořádný

hors: hors taxesbez daně

hors: hors d'atteintemimo dosah

médaille: médaille d'or/d'argent/de bronzezlatá/stříbrná/bronzová medaile

monnayer: or monnayémincované zlato

natif: or natifryzí zlato

nuire: hors d'état de nuirezneškodněný

pair: hors (de) pairbez konkurence, bezkonkurenční, prvotřídní

plaquer: plaquer de l'or sur un bijoupozlatit šperk

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

portée: hors de la portée de qqnnedostupný komu

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

rang: hors rangmimořádný

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

service: être hors servicebýt mimo provoz

sujet: hors du sujetod věci, nesouvisející

taxe: (prix) hors taxes(cena) bez daně

titre: or au titremincovní zlato

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

atteinte: Sa réputation est hors d'atteinte.Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.

briller: Tout ce qui brille n'est pas or.Není všechno zlato, co se třpytí.

cousu: être (tout) cousu d'ortopit se v penězích, mít peněz jako želez, být zazobaný

hors: Hors d'ici !A ven!, Pryč odsud!

lettre: gravé en lettres d'orvyrytý zlatým písmem

ligne: hors lignemimořádný, výjimečný, vynikající

œuf: poule aux œufs d'orzlatý důl

parole: La parole est d'argent et le silence est d'or.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

pesant: valoir son pesant d'orbýt k nezaplacení, mít cenu zlata

pont: faire un pont d'or à qqnzískávat, přetahovat koho

remuer: remuer l'or à la pellepřehazovat prachy vidlemi

rouler: rouler sur l'ortonout v penězích

veau: adorer le veau d'orklanět se zlatému teleti

boj: vyřadit z bojemettre hors de combat

bula: Zlatá bula sicilskáBulle d'or de Sicile

cena: cena bez daněprix hors taxes

dosah: mimo dosahhors d'atteinte

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

horečka: zlatá horečkaruée vers l'or

mimo: sport. postavení mimo hruposition hors-jeu

mimo: mimo provozhors service

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

navrch: oči navrch hlavyles yeux hors de la tête

obvod: mimo obvod městahors de la ville, extra-muros

parita: zlatá paritaétalon-or

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

provoz: být mimo provozêtre hors service

prut: zlatý prutlingot d'or

přemrštěně: přemrštěně drahýhors de prix

ryzí: ryzí zlatoor pur/natif

úrok: bez úrokuhors intérêt

zboží: neprodejné zbožímarchandises hors de vente

zlato: ryzí zlatoor pur

zlatý: sport. zlatá medailemédaille d'or

zlatý: zlaté rounoToison d'or

zlatý: zlatý důlfilon d'or, přen. filon , pactole

zlatý: zlatá doba/zlatý věkâge d'or

zlatý: zlatá svatbanoce d'or

off-line: off-line prohlíženínavigation hors ligne

vyloučit: To je vyloučeno.C'est hors de question.

vyřadit: vyřadit co z provozumettre qqch hors service

zlato: nosit zlatoporter de l'or

zlato: získat zlato na olympiáděgagner l'or olympique

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

peníze: mít peněz jako železremuer l'or à la pelle

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

třpytit se: Není všechno zlato, co se třpytí.Tout ce qui brille n'est pas or.

úvaha: To nepřichází v úvahu.Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi

zlato: přísl. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.La parole est d'argent, le silence d'or.