Hlavní obsah

or [ɔʀ]

Vyskytuje se v

hors-concours: hors concoursmimo soutěž

nombre: nombre d'orzlatý řez

or: d'orzlatý

portée: hors de (la) portéemimo dosah

proportion: hors de proportionnepoměrný, neúměrný

propos: hors de proposnevhod

série: hors sérienevšední

usage: hors d'usagene(po)užívaný, mimo provoz

âge: âge d'orzlatá doba, zlatý věk

atteinte: hors d'atteintemimo dosah/dostřel, v bezpečí

bulle: hist. bulle d'orzlatá bula

chaîne: chaîne d'orzlatý řetízek

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

drap: drap d'orzlatý brokát

feuille: feuille d'orpozlátko, pozlátkový lístek

hors: hors ligne/pair(zcela) výjimečný/mimořádný

médaille: médaille d'or/d'argent/de bronzezlatá/stříbrná/bronzová medaile

monnayer: or monnayémincované zlato

natif: or natifryzí zlato

nuire: hors d'état de nuirezneškodněný

pair: hors (de) pairbez konkurence, bezkonkurenční, prvotřídní

plaquer: plaquer de l'or sur un bijoupozlatit šperk

poids: payer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

rang: hors rangmimořádný

ruée: ruée vers l'orzlatá horečka

service: être hors servicebýt mimo provoz

sujet: hors du sujetod věci, nesouvisející

taxe: (prix) hors taxes(cena) bez daně

titre: or au titremincovní zlato

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

briller: Tout ce qui brille n'est pas or.Není všechno zlato, co se třpytí.

cousu: être (tout) cousu d'ortopit se v penězích, mít peněz jako želez, být zazobaný

lettre: gravé en lettres d'orvyrytý zlatým písmem

ligne: hors lignemimořádný, výjimečný, vynikající

œuf: poule aux œufs d'orzlatý důl

parole: La parole est d'argent et le silence est d'or.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

pesant: valoir son pesant d'orbýt k nezaplacení, mít cenu zlata

pont: faire un pont d'or à qqnzískávat, přetahovat koho

remuer: remuer l'or à la pellepřehazovat prachy vidlemi

rouler: rouler sur l'ortonout v penězích

veau: adorer le veau d'orklanět se zlatému teleti

boj: mettre hors de combatvyřadit z boje

bula: Bulle d'or de SicileZlatá bula sicilská

cena: prix hors taxescena bez daně

dosah: hors d'atteintemimo dosah

doslech: être hors de portée de voixbýt mimo doslech

horečka: ruée vers l'orzlatá horečka

mimo: position hors-jeusport. postavení mimo hru

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

obvod: hors de la ville, extra-murosmimo obvod města

parita: étalon-or zlatá parita

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

provoz: être hors servicebýt mimo provoz

prut: lingot d'orzlatý prut

přemrštěně: hors de prixpřemrštěně drahý

ryzí: or pur/natifryzí zlato

úrok: hors intérêtbez úroku

zboží: marchandises hors de venteneprodejné zboží

zlato: or purryzí zlato

zlatý: médaille d'orsport. zlatá medaile

off-line: navigation hors ligneoff-line prohlížení

vyloučit: C'est hors de question.To je vyloučeno.

vyřadit: mettre qqch hors servicevyřadit co z provozu

peníze: remuer l'or à la pellemít peněz jako želez

rada: Bon conseil vaut mieux que l'or.Dobrá rada nad zlato.

třpytit se: Tout ce qui brille n'est pas or.Není všechno zlato, co se třpytí.

úvaha: Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.To nepřichází v úvahu.

vytáhnout: ne jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soinevytáhnout paty z domu