Hlavní obsah

hors [ˈɔʀ]

Předložka

  1. mimo, vněhors ligne/pair(zcela) výjimečný/mimořádnýhors taxesbez daně
  2. kniž.kromě, vyjma, vyjímaje
  3. de qqch ven, venku, mimo místněhors d'atteintemimo dosah

Vyskytuje se v

hors-concours: hors concoursmimo soutěž

portée: hors de (la) portéemimo dosah

proportion: hors de proportionnepoměrný, neúměrný

propos: hors de proposnevhod

série: hors sérienevšední

usage: hors d'usagene(po)užívaný, mimo provoz

atteinte: hors d'atteintemimo dosah/dostřel, v bezpečí

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

nuire: hors d'état de nuirezneškodněný

pair: hors (de) pairbez konkurence, bezkonkurenční, prvotřídní

rang: hors rangmimořádný

service: être hors servicebýt mimo provoz

sujet: hors du sujetod věci, nesouvisející

taxe: (prix) hors taxes(cena) bez daně

ligne: hors lignemimořádný, výjimečný, vynikající

boj: mettre hors de combatvyřadit z boje

cena: prix hors taxescena bez daně

dosah: hors d'atteintemimo dosah

doslech: être hors de portée de voixbýt mimo doslech

mimo: position hors-jeusport. postavení mimo hru

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

obvod: hors de la ville, extra-murosmimo obvod města

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

provoz: être hors servicebýt mimo provoz

přemrštěně: hors de prixpřemrštěně drahý

úrok: hors intérêtbez úroku

zboží: marchandises hors de venteneprodejné zboží

off-line: navigation hors ligneoff-line prohlížení

vyloučit: C'est hors de question.To je vyloučeno.

vyřadit: mettre qqch hors servicevyřadit co z provozu

úvaha: Il n'en est pas question., C'est hors de question., Ce n'est pas pensable.To nepřichází v úvahu.

vytáhnout: ne jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soinevytáhnout paty z domu

hors: hors ligne/pair(zcela) výjimečný/mimořádný