Hlavní obsah

pracovně

Vyskytuje se v

den: pracovní denjournée de travail, jour ouvrable

klid: den pracovního klidujour férié

místo: volná (pracovní) místaoffres d'emploi

morálka: pracovní morálkamorale de travail

neschopnost: pracovní neschopnostincapacité de travail

neschopnost: trvalá pracovní neschopnostinvalidité

oděv: pracovní oděvvêtement de travail

plášť: pracovní plášťblouse (de travail)

podmínka: pracovní podmínkyconditions de travail

poměr: pracovní poměrvztah relation de travail, zaměstnání emploi

postup: pracovní postupmode de travail

povolení: pracovní povolenípermis de travail

pracovní: pracovní oběddéjeuner de travail

pracovní: pracovní stůltable de travail

pracovní: pracovní oděvvêtement de travail

pracovní: pracovní táborcamp de travail

pracovní: pracovní právodroit du travail

pracovní: pracovní povolenípermis de travail

pracovní: pracovní úrazaccident du travail

pracovní: pracovní smlouvacontrat de travail

pracovní: pracovní trhmarché du travail

pracovní: úprava pracovní dobyaménagement des horaires de travail

pracovní: pracovní dobatemps de travail

pracovní: pracovní denjour ouvrable

pracovní: pracovní místoposte

pružný: pružná pracovní dobahoraire flexible

rytmus: pracovní rytmusrythme /cadence de travail

smlouva: pracovní smlouvacontrat de travail

volný: volná (pracovní) místaoffres d'emploi

výkonnost: pracovní výkonnostrendement dans le travail

zápal: pracovní zápalardeur au travail

flexibilní: flexibilní pracovní dobadurée de travail flexible

úvazek: plný pracovní úvazekplein temps , temps plein/complet

úvazek: poloviční/zkrácený pracovní úvazekmi-temps /temps partiel

accident: accident du travailpracovní úraz

congé: congé de maladiepracovní neschopnost

durée: durée du travailpracovní doba

férié: jour fériéden pracovního klidu

flexible: horaire flexiblepružná pracovní doba

heure: journée de huit heuresosmihodinový pracovní den

incapacité: incapacité de travailpracovní neschopnost

jour: jour fériéden pracovního klidu, svátek

jour: jour ouvrablepracovní den

maladie: feuille de maladiepotvrzení o pracovní neschopnosti, nemocenský lístek

régularité: régularité dans le travailpravidelné pracovní tempo

sacré: feu sacréposvátný oheň, přen. zápal, (pracovní) nadšení

surcharge: surcharge de travailpřemíra pracovního zatížení

travail: cabinet de travailpracovna

travail: conditions de travailpracovní podmínky

chômé: jour chôméden pracovního klidu

déjeuner: déjeuner d'affairespracovní oběd

plan: plan de travailpracovní plocha v kuchyni

ardeur: ardeur au travailpracovní zápal