Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condition f(předběžná) préalable mplatební podmínkymodalités f pl de paiementza jaké podmínky, pod podmínkou čehoà condition de qqch
  2. podmínky (okolnosti) conditions f pl, circonstances f plpracovní podmínkyconditions f pl de travailhygienické podmínkyconditions f pl hygiéniquesza těchto podmínekdans cet état de choses
  3. hovor.(trest) peine f avec sursis

Vyskytuje se v

pod, pode: à/sous condition que...pod podmínkou, že...

výhodný: facilités de paiementvýhodné platební podmínky

vyhovovat: remplir une conditionmat. vyhovovat podmínce

garanční: conditions /fonds de garantiegaranční podmínky/fond

vyhovět: satisfaire aux conditionsvyhovět podmínkám

za: sous certaines conditionsza určitých podmínek

condition: à condition deza podmínky, pod podmínkou

conditionnel: clause conditionnellevýhrada, podmínka

enneigement: bulletin d'enneigementsněhové podmínky publikované v horských střediscích

facilité: facilités de paiementvýhodné platební podmínky

terme: termes de paiementplatební podmínky

toutefois: à condition toutefois que...ovšem pod podmínkou, že...

travail: conditions de travailpracovní podmínky

débattre: débattre les conditions d'un accordprojednávat podmínky dohody

podmínka: modalités de paiementplatební podmínky