Hlavní obsah

maladie [maladi]

Podstatné jméno ženské

  • nemoc, choroba, onemocněnífeuille de maladiepotvrzení o pracovní neschopnosti, nemocenský lístekassurance-maladienemocenské pojištění

Vyskytuje se v

bleu: = cyanózamaladie bleue

congé: pracovní neschopnostcongé de maladie

couver: nosit v sobě nemoc zárodkycouver (une maladie)

indicatif: příznak nemocisigne indicatif d'une maladie

infantile: dětské nemocimaladies infantiles

langueur: tělesné vyčerpánímaladie de langueur

latent: latentní onemocněnímed. maladie latente

vache: nemoc šílených kravhovor. maladie de la vache folle

affaiblir: být vysílen nemocíêtre affaibli par la maladie

communiquer: nakazit koho, přenést nemoc na kohocommuniquer une maladie à qqn

décharner: Po té nemoci je jen kost a kůže.Cette maladie l'a complètement décharné.

découvrir: zjistit nemoc u pacientadécouvrir une maladie chez un patient

occulte: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

pardonner: nemoc, která nikoho neušetřímaladie qui ne pardonne pas

běžný: běžný způsob léčby chorobytraitement ordinaire d'une maladie

dědičný: dědičná nemocmaladie héréditaire

duševní: duševní chorobamaladie mentale

infekční: infekční oddělení(service des) maladies infectieuses

karta: karta pojištěncecarte d'assurance maladie, ve Francii Carte Vitale

kráva: nemoc šílených kravmaladie de la vache folle

nemoc: spavá nemocmaladie du sommeil

nemocenský: nemocenské pojištěníassurance maladie

oddělení: chirurgické/dětské/infekčníservice de chirurgie/pédiatrie/maladies infectieuses

onemocnění: chronické/infekční/virové/recidivující onemocněnímaladie chronique/infectieuse/virale/récidivante

pohlavně: pohlavně nemocnýatteint d'une maladie vénérienne

pohlavní: pohlavní nemocmaladie vénérienne

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

přenosný: přenosná nemocmaladie transmissible

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

skrytý: med. skrytá chorobamaladie latente

spavý: med. spavá nemocmaladie du sommeil

virový: virové onemocněnímaladie à virus

zákeřný: zákeřná chorobamaladie insidieuse

zdravotní: zdravotní pojištěníassurance-santé , assurance maladie

zemřít: zemřít na nemocmourir de maladie

akutní: med. akutní onemocněnímaladie aiguë

přecházet: přecházet nemoclaisser une maladie sans soins

maladie: potvrzení o pracovní neschopnosti, nemocenský lístekfeuille de maladie