Hlavní obsah

contentieux [kɔ̃tɑ̃sjøˌ jøz]

Přídavné jméno

  • práv.spornýaffaire contentieusesporná záležitostjuridiction contentieusesporné soudnictví

Vyskytuje se v

řízení: procédure judiciaire/contentieuse/de conciliationsoudní/sporné/smírčí řízení

sporný: affaire contentieusesporná záležitost

záležitost: affaire contentieusesporná záležitost

contentieux: affaire contentieusesporná záležitost