Hlavní obsah

contentieux [kɔ̃tɑ̃sjøˌ jøz]

Přídavné jméno

  • práv.spornýaffaire contentieusesporná záležitostjuridiction contentieusesporné soudnictví

Vyskytuje se v

řízení: soudní/sporné/smírčí řízeníprocédure judiciaire/contentieuse/de conciliation

sporný: sporná záležitostaffaire contentieuse

záležitost: sporná záležitostaffaire contentieuse