Hlavní obsah

message [mesaʒ]

Vyskytuje se v

fax: envoyer un message par faxposlat vzkaz faxem, odfaxovat vzkaz

faxový: message télécopié/faxfaxová zpráva

chybový: message d'erreurvýp. chybové hlášení

poslat: adresser un messageposlat zprávu

předat: transmettre un messagepředat zprávu

reklama: publicité télévisée, spot , message publicitairetelevizní reklama spot

vzkaz: laisser un message (sur le répondeur)nechat vzkaz (na záznamníku)

zpráva: texto , message SMStextová zpráva SMS

vyřídit: Voulez-vous laisser un message ?Mám něco vyřídit? v telefonu

zanechat: laisser un message à qqnzanechat komu vzkaz

záznamník: laisser un message sur le répondeurnechat vzkaz na záznamníku

message: message d'erreurchybové hlášení