Hlavní obsah

rozmyslet si, rozmyslit si

Dokonavé sloveso

  1. (zvážit) co réfléchir à/sur qqch(rozvážit) peser, soupeser qqch
  2. (upustit od něčeho) changer d'avis, se raviserRozmyslel jsem si to.J'ai changé d'avis.