Hlavní obsah

jugement [ʒyʒmɑ̃]

Vyskytuje se v

valeur: jugements de valeurhodnotící úsudek, soud

catégorique: jugement catégoriquekategorický soud

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

faillite: jugement déclaratif de faillitesoudní prohlášení konkurzu

impersonnel: jugement impersonnelobjektivní úsudek

provisoire: jugement provisoiremezitímní rozsudek

réformer: práv. réformer un jugementzměnit rozsudek

souverain: jugement souverainkonečný rozsudek, rozsudek poslední instance

kategorický: log. kategorický soudjugement catégorique

konkurz: soudní vyhlášení konkurzujugement déclaratif de faillite

napadnout: práv. napadnout rozsudekattaquer un jugement

objektivní: objektivní úsudekjugement impersonnel

odročit: odročit vynesení rozsudku/řízeníajourner/remettre un jugement/une cause

rozsudek: odročit vynesení rozsudkuremettre un jugement

soud: poslední soudjugement dernier

soud: ukvapený soudjugement téméraire

soudný: náb. soudný denjour du jugement dernier

závěr: dělat ukvapené závěryêtre téméraire dans ses jugements

odvolání: podat odvolání proti rozsudkufaire appel d'un jugement

založit: založit svůj úsudek na čemasseoir son jugement sur qqch