Hlavní obsah

conduire [kɔ̃dɥiʀ]

Vyskytuje se v

permis: řidičský průkazpermis de conduire

auditif: vnější/vnitřní sluchovodanat. conduit auditif externe/interne

conduit: sluchovodconduit auditif

conduite: vodovod/plynovodconduite d'eau/de gaz

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

régler: přizpůsobit své jednání okolnostemrégler sa conduite sur les circonstances

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

défendable: To počínání je ospravedlnitelné.Cette conduite est défendable.

pot: jet na plný plynconduire plein pot

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

odvod: odvod vzduchuconduite d'air

opatrně: řídit opatrněconduire avec prudence

průkaz: řidičský průkazpermis de conduire

přizpůsobit: přizpůsobit své jednání okolnostemrégler sa conduite sur les circonstances

přizpůsobit se: přizpůsobit se komurégler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqn

přizpůsobovat se: přizpůsobovat se komurégler sa conduite sur qqn

stopa: přivést koho na čí stopuconduire qqn sur les traces de qqn

řidičský: řidičský průkazpermis de conduire

řídit: řídit autoconduire une voiture, CaF mener un char

vézt: vézt koho na nádražíconduire qqn à la gare

vodovodní: vodovodní potrubíconduite d'eau

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

vodit: přen. vodit koho za ručičkuconduire les pas de qqn

zavát: Osud ho zavál do pohraničí.Le destin l'a conduit dans la région frontalière.

conduire: vydat se, (za)mířit kamse conduire