Hlavní obsah

matka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodič) mère fnevlastní matkabelle-mère f
  2. (zvířecí) mère f
  3. (pečovatelka, ochránkyně ap.) mère fmatka představenámère f
  4. (matice) écrou m

Vyskytuje se v

dědictví: héritage materneldědictví po matce

královna: reine mèrekrálovna matka

pozdravovat: Mes amitiés à Madame votre mère.Pozdravujte Vaši paní matku.

představená: Mère supérieurematka představená

svobodný: mère célibataire, fille-mère svobodná matka

jen: Il n'a que sa mère.Má jenom matku.

nevlastní: belle-mère /beau-père nevlastní matka/otec

svůj, svá, své, svoje: Je m'occupe de ma mère.Starám se o svou matku.

ctít: Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.náb. Cti otce svého a matku svou.

célibataire: mère célibatairesvobodná matka

maternel: héritage materneldědictví po matce

protection: Protection maternelle et infantile P. M. I.péče o matku a dítě

reine: reine mèrekrálovna matka

révérend: Révérende Mère R. M.velebná matka

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

mère: L'oisiveté est la mère de tous les vices.Zahálka je matka hříchu.

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

prudence: Prudence est mère de sûreté.Opatrnost je matkou moudrosti., Opatrnosti nikdy nezbývá.

matka: mère matka představená